HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE VỚI ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ XA KẾT HỢP CAMERA QUAN SÁT PTH VINA cung cấp giải pháp bãi đổ xe với đầu đọc từ xa kết hợp với camera ghi hình, chụp ảnh để so sánh. Với giải pháp của chúng tôi, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng, đồng thời cơ chế vận hành sử dụng đơn giản hơn với tỷ lệ bảo mật cao hơn. Và chúng tôi còn đưa ra giải pháp nhanh để giảm ùn tắt giao thông trong giờ cao điểm mà vẫn quản lý hiệu quả. Ưu điểm của sản phẩm: Các thẻ từ không cần điều chỉnh góc vì đầu đọc thẻ tầm xa có góc quét gần 1800 Đầu đọc thẻ tầm xa 2.45 GHz reader được làm bằng nhôm đúc hoặc nhựa ABS nên độ bảo vệ cao Làm việc với bộ dò vòng từ PD -132 với tốc độ cao. Vì vậy, việc duy chuyển là dễ dàng và nhanh chóng Chúng tôi là đơn vị nhập trực tiếp và làm trực tiếp các hệ thống nên giá thành là cạnh tranh nhất Hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera hoạt động như thế nào? Khi xe đi tới gặp vòng từ thì thẻ từ bắt sóng với đầu đọc thẻ từ xa truyền tín hiệu về phần mềm xử lý (thẻ này hợp lệ) mở barrier tự động lên cho xe đi qua. Nếu thẻ xe không hợp lệ (tức là thẻ chưa đăng ký) thì sẽ không ở barie tự động lên. Đồng thời camera quan sát sẽ chụp hình lại biển số xe lưu lại phần mềm và xuất ra file text để dễ dàng kiểm tra quản lý sau này. Danh sách thiết bị của hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera: HÌNH ẢNH MÌNH HỌA

HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE VỚI ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ XA KẾT HỢP CAMERA QUAN SÁT PTH VINA cung cấp giải pháp bãi đổ xe với đầu đọc từ xa kết hợp với camera ghi hình, chụp ảnh để so sánh. Với giải pháp của chúng tôi, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng, đồng thời cơ chế vận hành sử dụng đơn giản hơn với tỷ lệ bảo mật cao hơn. Và chúng tôi còn đưa ra giải pháp nhanh để giảm ùn tắt giao thông trong giờ cao điểm mà vẫn quản lý hiệu quả. Ưu điểm của sản phẩm: Các thẻ từ không cần điều chỉnh góc vì đầu đọc thẻ tầm xa có góc quét gần 1800 Đầu đọc thẻ tầm xa 2.45 GHz reader được làm bằng nhôm đúc hoặc nhựa ABS nên độ bảo vệ cao Làm việc với bộ dò vòng từ PD -132 với tốc độ cao. Vì vậy, việc duy chuyển là dễ dàng và nhanh chóng Chúng tôi là đơn vị nhập trực tiếp và làm trực tiếp các hệ thống nên giá thành là cạnh tranh nhất Hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera hoạt động như thế nào? Khi xe đi tới gặp vòng từ thì thẻ từ bắt sóng với đầu đọc thẻ từ xa truyền tín hiệu về phần mềm xử lý (thẻ này hợp lệ) mở barrier tự động lên cho xe đi qua. Nếu thẻ xe không hợp lệ (tức là thẻ chưa đăng ký) thì sẽ không ở barie tự động lên. Đồng thời camera quan sát sẽ chụp hình lại biển số xe lưu lại phần mềm và xuất ra file text để dễ dàng kiểm tra quản lý sau này. Danh sách thiết bị của hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera: HÌNH ẢNH MÌNH HỌA

HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE VỚI ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ XA KẾT HỢP CAMERA QUAN SÁT PTH VINA cung cấp giải pháp bãi đổ xe với đầu đọc từ xa kết hợp với camera ghi hình, chụp ảnh để so sánh. Với giải pháp của chúng tôi, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng, đồng thời cơ chế vận hành sử dụng đơn giản hơn với tỷ lệ bảo mật cao hơn. Và chúng tôi còn đưa ra giải pháp nhanh để giảm ùn tắt giao thông trong giờ cao điểm mà vẫn quản lý hiệu quả. Ưu điểm của sản phẩm: Các thẻ từ không cần điều chỉnh góc vì đầu đọc thẻ tầm xa có góc quét gần 1800 Đầu đọc thẻ tầm xa 2.45 GHz reader được làm bằng nhôm đúc hoặc nhựa ABS nên độ bảo vệ cao Làm việc với bộ dò vòng từ PD -132 với tốc độ cao. Vì vậy, việc duy chuyển là dễ dàng và nhanh chóng Chúng tôi là đơn vị nhập trực tiếp và làm trực tiếp các hệ thống nên giá thành là cạnh tranh nhất Hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera hoạt động như thế nào? Khi xe đi tới gặp vòng từ thì thẻ từ bắt sóng với đầu đọc thẻ từ xa truyền tín hiệu về phần mềm xử lý (thẻ này hợp lệ) mở barrier tự động lên cho xe đi qua. Nếu thẻ xe không hợp lệ (tức là thẻ chưa đăng ký) thì sẽ không ở barie tự động lên. Đồng thời camera quan sát sẽ chụp hình lại biển số xe lưu lại phần mềm và xuất ra file text để dễ dàng kiểm tra quản lý sau này. Danh sách thiết bị của hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera: HÌNH ẢNH MÌNH HỌA

HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE VỚI ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ XA KẾT HỢP CAMERA QUAN SÁT PTH VINA cung cấp giải pháp bãi đổ xe với đầu đọc từ xa kết hợp với camera ghi hình, chụp ảnh để so sánh. Với giải pháp của chúng tôi, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng, đồng thời cơ chế vận hành sử dụng đơn giản hơn với tỷ lệ bảo mật cao hơn. Và chúng tôi còn đưa ra giải pháp nhanh để giảm ùn tắt giao thông trong giờ cao điểm mà vẫn quản lý hiệu quả. Ưu điểm của sản phẩm: Các thẻ từ không cần điều chỉnh góc vì đầu đọc thẻ tầm xa có góc quét gần 1800 Đầu đọc thẻ tầm xa 2.45 GHz reader được làm bằng nhôm đúc hoặc nhựa ABS nên độ bảo vệ cao Làm việc với bộ dò vòng từ PD -132 với tốc độ cao. Vì vậy, việc duy chuyển là dễ dàng và nhanh chóng Chúng tôi là đơn vị nhập trực tiếp và làm trực tiếp các hệ thống nên giá thành là cạnh tranh nhất Hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera hoạt động như thế nào? Khi xe đi tới gặp vòng từ thì thẻ từ bắt sóng với đầu đọc thẻ từ xa truyền tín hiệu về phần mềm xử lý (thẻ này hợp lệ) mở barrier tự động lên cho xe đi qua. Nếu thẻ xe không hợp lệ (tức là thẻ chưa đăng ký) thì sẽ không ở barie tự động lên. Đồng thời camera quan sát sẽ chụp hình lại biển số xe lưu lại phần mềm và xuất ra file text để dễ dàng kiểm tra quản lý sau này. Danh sách thiết bị của hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera: HÌNH ẢNH MÌNH HỌA

HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE VỚI ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ XA KẾT HỢP CAMERA QUAN SÁT PTH VINA cung cấp giải pháp bãi đổ xe với đầu đọc từ xa kết hợp với camera ghi hình, chụp ảnh để so sánh. Với giải pháp của chúng tôi, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng, đồng thời cơ chế vận hành sử dụng đơn giản hơn với tỷ lệ bảo mật cao hơn. Và chúng tôi còn đưa ra giải pháp nhanh để giảm ùn tắt giao thông trong giờ cao điểm mà vẫn quản lý hiệu quả. Ưu điểm của sản phẩm: Các thẻ từ không cần điều chỉnh góc vì đầu đọc thẻ tầm xa có góc quét gần 1800 Đầu đọc thẻ tầm xa 2.45 GHz reader được làm bằng nhôm đúc hoặc nhựa ABS nên độ bảo vệ cao Làm việc với bộ dò vòng từ PD -132 với tốc độ cao. Vì vậy, việc duy chuyển là dễ dàng và nhanh chóng Chúng tôi là đơn vị nhập trực tiếp và làm trực tiếp các hệ thống nên giá thành là cạnh tranh nhất Hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera hoạt động như thế nào? Khi xe đi tới gặp vòng từ thì thẻ từ bắt sóng với đầu đọc thẻ từ xa truyền tín hiệu về phần mềm xử lý (thẻ này hợp lệ) mở barrier tự động lên cho xe đi qua. Nếu thẻ xe không hợp lệ (tức là thẻ chưa đăng ký) thì sẽ không ở barie tự động lên. Đồng thời camera quan sát sẽ chụp hình lại biển số xe lưu lại phần mềm và xuất ra file text để dễ dàng kiểm tra quản lý sau này. Danh sách thiết bị của hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera: HÌNH ẢNH MÌNH HỌA
HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE VỚI ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ XA KẾT HỢP CAMERA QUAN SÁT PTH VINA cung cấp giải pháp bãi đổ xe với đầu đọc từ xa kết hợp với camera ghi hình, chụp ảnh để so sánh. Với giải pháp của chúng tôi, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng, đồng thời cơ chế vận hành sử dụng đơn giản hơn với tỷ lệ bảo mật cao hơn. Và chúng tôi còn đưa ra giải pháp nhanh để giảm ùn tắt giao thông trong giờ cao điểm mà vẫn quản lý hiệu quả. Ưu điểm của sản phẩm: Các thẻ từ không cần điều chỉnh góc vì đầu đọc thẻ tầm xa có góc quét gần 1800 Đầu đọc thẻ tầm xa 2.45 GHz reader được làm bằng nhôm đúc hoặc nhựa ABS nên độ bảo vệ cao Làm việc với bộ dò vòng từ PD -132 với tốc độ cao. Vì vậy, việc duy chuyển là dễ dàng và nhanh chóng Chúng tôi là đơn vị nhập trực tiếp và làm trực tiếp các hệ thống nên giá thành là cạnh tranh nhất Hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera hoạt động như thế nào? Khi xe đi tới gặp vòng từ thì thẻ từ bắt sóng với đầu đọc thẻ từ xa truyền tín hiệu về phần mềm xử lý (thẻ này hợp lệ) mở barrier tự động lên cho xe đi qua. Nếu thẻ xe không hợp lệ (tức là thẻ chưa đăng ký) thì sẽ không ở barie tự động lên. Đồng thời camera quan sát sẽ chụp hình lại biển số xe lưu lại phần mềm và xuất ra file text để dễ dàng kiểm tra quản lý sau này. Danh sách thiết bị của hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera: HÌNH ẢNH MÌNH HỌA

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PTH VINA CHUYÊN SẢN XUẤT KỆ SIÊU THỊ THEO YÊU CẦU-CUNG CẤP THIẾT BỊ AN NINH-BARRIER TỰ ĐỘNG- TAY XOAY BA CHẤU-FLAP BARRIER NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP

HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE VỚI ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ XA KẾT HỢP CAMERA QUAN SÁT

HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE VỚI ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ XA KẾT HỢP CAMERA QUAN SÁT

Xuất xứ: PTH VINA
Bảo hành: 12 tháng
Trạng thái: còn hàng
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 3296
Mô tả: PTH VINA cung cấp giải pháp bãi đổ xe với đầu đọc từ xa kết hợp với camera ghi hình, chụp ảnh để so sánh. Với giải pháp của chúng tôi, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng, đồng thời cơ chế vận hành sử dụng đơn giản hơn với tỷ lệ bảo mật cao hơn. Và chúng tôi còn đưa ra giải pháp nhanh để giảm ùn tắt giao thông trong giờ cao điểm mà vẫn quản lý hiệu quả.
Thông tin chi tiết
Thông tin liên hệ

HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE VỚI ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ XA KẾT HỢP CAMERA QUAN SÁT

PTH VINA cung cấp giải pháp bãi đổ xe với đầu đọc từ xa kết hợp với camera ghi hình, chụp ảnh để so sánh. Với giải pháp của chúng tôi, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng, đồng thời cơ chế vận hành sử dụng đơn giản hơn với tỷ lệ bảo mật cao hơn. Và chúng tôi còn đưa ra giải pháp nhanh để giảm ùn tắt giao thông trong giờ cao điểm mà vẫn quản lý hiệu quả.

Ưu điểm của sản phẩm:

  • Các thẻ từ không cần điều chỉnh góc vì đầu đọc thẻ tầm xa có góc quét gần 1800
  • Đầu đọc thẻ tầm xa 2.45 GHz reader được làm bằng nhôm đúc hoặc nhựa ABS nên độ bảo vệ cao
  • Làm việc với bộ dò vòng từ PD -132 với tốc độ cao. Vì vậy, việc duy chuyển là dễ dàng và nhanh chóng
  • Chúng tôi là đơn vị nhập trực tiếp và làm trực tiếp các hệ thống nên giá thành là cạnh tranh nhất

Hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera hoạt động như thế nào?

Khi xe đi tới gặp vòng từ thì thẻ từ bắt sóng với đầu đọc thẻ từ xa truyền tín hiệu về phần mềm xử lý (thẻ này hợp lệ) mở barrier tự động lên cho xe đi qua. Nếu thẻ xe không hợp lệ (tức là thẻ chưa đăng ký) thì sẽ không ở barie tự động lên.

Đồng thời camera quan sát sẽ chụp hình lại biển số xe lưu lại phần mềm và xuất ra file text để dễ dàng kiểm tra quản lý sau này.

Danh sách thiết bị của hệ thống bãi giữ xe đầu đọc thẻ từ xa kết hợp với camera:

 

HÌNH ẢNH MÌNH HỌA

 

CÔNG TY TNHH PTH VINA

Địa Chỉ: 55/1/11 Cây Keo, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện Thoại: (028) 3636 0468  - Hotline: 0909 418 921

Email: ngocdung@techkd.com hoặc ngocdung.pthvina@gmail.com

 

 

 

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Sản phẩm cùng loại