PHỤ KIỆN KHÁC - CÔNG TY TNHH PTH VINA

PHỤ KIỆN KHÁC - CÔNG TY TNHH PTH VINA

PHỤ KIỆN KHÁC - CÔNG TY TNHH PTH VINA

PHỤ KIỆN KHÁC - CÔNG TY TNHH PTH VINA

PHỤ KIỆN KHÁC - CÔNG TY TNHH PTH VINA
PHỤ KIỆN KHÁC - CÔNG TY TNHH PTH VINA

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PTH VINA CHUYÊN SẢN XUẤT KỆ SIÊU THỊ THEO YÊU CẦU-CUNG CẤP THIẾT BỊ AN NINH-BARRIER TỰ ĐỘNG- TAY XOAY BA CHẤU-FLAP BARRIER NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP

PHỤ KIỆN KHÁC

Barrier tự động là sản phẩm được dùng ở các khu công nghiệp, các bãi xe. Ngoài trụ barrier tự động ra thì chúng thường có những phụ kiện nào kèm theo. Và khi những phụ kiện đó hư có dễ thay thế không. Barrier tự động bao gồm những phụ kiện như sau: