Khách hàng - CÔNG TY TNHH PTH VINA

Khách hàng - CÔNG TY TNHH PTH VINA

Khách hàng - CÔNG TY TNHH PTH VINA

Khách hàng - CÔNG TY TNHH PTH VINA

Khách hàng - CÔNG TY TNHH PTH VINA
Khách hàng - CÔNG TY TNHH PTH VINA

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PTH VINA CHUYÊN SẢN XUẤT KỆ SIÊU THỊ THEO YÊU CẦU-CUNG CẤP THIẾT BỊ AN NINH-BARRIER TỰ ĐỘNG- TAY XOAY BA CHẤU-FLAP BARRIER NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP